Kids and Us Horta - Guinardó

Escola d'anglès per nens a partir d'1 any

Bases legals “Panera de material didàctic Kids&Us i productes infantils de la Farmàcia Pitàgores valorada en 100€”

1. Companyia organitzadora

MAPUCANA ASSOCIATS S.L (en endavant Kids&Us Horta) amb domicili social al C/Cartellà 101 08031 BARCELONA (Catalunya) per mitjà de les presents bases, anuncia i es fa responsable de la celebració del sorteig denominat “Sorteig panera valorada en 100€” de Kids&Us Horta.

2. Desvinculació pel que fa a Facebook, WordPress i Instagram

Ni Facebook ni WordPress ni Instagram patrocinen, avalen ni s’administren de manera aquesta promoció, ni estan associats a ella. L’usuari es desvincula totalment de Facebook, WordPress i Instagram i és conscient que està proporcionant la seva informació a l’empresa Kids&Us Horta i no a Facebook, WordPress ni Instagram.

3. Objecte i mecànica del sorteig

Kids&Us Horta sorteja una panera valorada en 100€. Per això, els participants hauran d’omplir una butlleta que trobaran a la Farmàcia Pitàgores (Pg. Maragall 358 08031 Barcelona) i dipositar-la a l’urna de Kids&Us Horta que estarà a la mateixa botiga.

4. Durada i àmbit territorial del sorteig

El període de desenvolupament del sorteig començarà el dia 10 de desembre a les 10:00h del 2020 fins el 9 de gener del 2021 a las 16h. El guanyador es comunicarà dia 12 de gener a través de les xarxes socials de Kids&Us Horta.

5. Requisits per a participar

Únicament podran participar en el present sorteig persones que compleixin amb totes i cadascuna de les condicions establertes en el present document, entre les que se citen amb caràcter enunciatiu:

Ser major d’edat.

Omplir una papereta per persona.

Tenir fills/es menors de 7 anys.

Acceptar rebre informació a la papereta.

6. Selecció del guanyador / guanyadors, suplents, comunicació i lliurament

Un cop acabat el termini, això és el 9/01/2021 a les 20:30h, el centre recollirà les butlletes i agafarà una aleatòriament que serà la guanyadora. El guanyador serà comunicat el dia 12/01/2021 a través de les xarxes socials i per telèfon. Kids&Us Horta es reserva el dret de seleccionar un guanyador alternatiu en el cas que consideri que algun participant ha incomplert les regles o algun terme o condició o ha actuat d’una manera que Kids&Us Horta considera inapropiada, il·lícita o ofensiva. Així mateix, si el guanyador renúncia o no respon abans del 15/01/2021 s’assignarà un nou guanyador de la mateixa manera. No s’acceptarà cap reclamació relativa al sorteig per part dels participants.

7. Premis

En total hi haurà 1 guanyador. En premi serà una panera de materials didàctics Kids&Us i productes infantils de la Farmàcia Pitàgores.

8. Protecció de dades

Per poder participar en aquest sorteig cal cedir dades personals. Els participants tenen drets reconeguts i podran exercitar gratuïtament els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició en relació amb les seves dades personals dirigint-se a MAPUCANA S.L carrer Mapucana, 101, 08031 BARCELONA (Catalunya) o bé al correu electrònic horta@kidsandus.es

9. Acceptació tàcita de les Bases

La participació en aquest sorteig suposa l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat. Kids&Us Horta es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premis, així com modificar qualsevol de les condicions establertes, sempre que es comuniquin a aquests degudament, sense que hi hagi cap dret per als participants o la persona que els autoritzi a reclamar cap mena de compensació per ells. Així mateix Kids&Us Horta es reserva el dret de posposar o cancel·lar amb la seva única discreció el sorteig comunicant d’igual forma als participants sense que hi hagi cap dret per als participants o la persona que els autoritzi a reclamar cap mena de compensació.

10. Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents bases es regulen per la legislació espanyola i pel coneixement de qualsevol mena de litigi que pogués plantejar-se pel que fa a la interpretació o aplicació de les presents bases, tant KIDS&US com els participants en aquest sorteig, se sotmeten expressament a la jurisdicció espanyola ja la competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​amb renúncia expressa a qualsevol fur que els correspongui.

%d bloggers like this: