Kids and Us Horta - Guinardó

Escola d'anglès per nens a partir d'1 any

Bases legals “Concurs Halloween 2018”

1. Companyia organitzadora

GRUP MAPUCANA & ASSOCIATS SL (en endavant Kids&Us Horta-Guinardó) amb domicili social al C/Cartellà, 101, 08031 BARCELONA (Catalunya) per mitjà de les presents bases, anuncia i es fa responsable de la celebració del sorteig denominat “Concurs Halloween 2018” de Kids&Us Horta-Guinardó.

2. Desvinculació pel que fa a Facebook i WordPress

Ni Facebook ni WordPress patrocinen, avalen ni s’administren de manera aquesta promoció, ni estan associats a ella. L’usuari es desvincula totalment de Facebook i WordPress i és conscient que està proporcionant la seva informació a l’empresa Kids&Us  Horta-Guinardó i no a Facebook o al WordPress.

3. Objecte i mecànica del concurs

Kids&Us Horta-Guinardó sorteja diversos premis (vegeu l’apartat 6. Premis). Per això, els alumnes interns del centre hauran de decorar una carabassa de la manera més original possible. Un cop passat el període de desenvolupament del concurs, l’equip de Kids&Us Horta-Guinardó valorarà l’originalitat i creativitat de les carabasses aportades, nominant així a tres guanyadors, classificats per categories d’edat / curs Kids&Us.

4. Durada i àmbit territorial del concurs

El període de desenvolupament del concurs començarà el dimarts 16 d’octubre del 2018 a les 11h i finalitzarà el 30 d’octubre del 2018 a les 18:30h. Els guanyadors s’anunciaran el 31 d’octubre per correu electrònic i en el nostre blog.

5. Requisits per a participar

Únicament podran participar en el present sorteig els nens i nenes que estiguin matriculats en el centre Kids&Us Horta-Guinardó i portin una carabassa decorada. I que, segons el criteri de Kids&Us Horta-Guinardó, compleixin amb totes i cadascuna de les condicions establertes en el present document, entre les que se citen amb caràcter enunciatiu:

  • Ser alumne de Kids&Us Horta-Guinardó.
  • Decorar una carabassa de manera original, no comprada.
  • Cada participant podrà presentar una carabassa com a màxim. No podran participar en el sorteig les carabasses que es presenten fora del termini establert.

6. Selecció del guanyador / guanyadors, suplents, comunicació i lliurament

Un cop acabat el termini per portar les carabasses al centre, això és el 30/10 de 2018 a les 18:30h, aquestes carabasses es recolliran i es procedirà a valorar amb l’equip de Kids&Us Horta-Guinardó les millors carabasses per categories. Kids&Us Horta-Guinardó es reserva el dret de seleccionar un guanyador alternatiu en el cas que consideri que algun participant ha incomplert les regles o algun terme o condició o ha actuat d’una manera que Kids&Us Horta-Guinardó considera inapropiada, il·lícita o ofensiva. Així mateix, si el guanyador renúncia o no respon abans del 07/11/2018 s’assignarà un nou guanyador de la mateixa manera. No s’acceptarà cap reclamació relativa al sorteig per part dels participants.

7. Premis

En total hi haurà 5 guanyadors dividits per categories:

  • Cursos de Mousy, Linda i Sam: un adorable peluix de Mousy i un puzle de la Betty Sheep.
  • Cursos d’Emma, Oliver, Marcia, Pam&Paul: dues places pel taller “Little Chef especial Halloween” del divendres 2 de novembre.
  • Cursos Ben&Brenda, Animal Planet 1 i 2 i Mètode Cambridge Kids: una llibreta, un estoig i un pen drive de Kids&Us.
  • Cursos Fairy Tales 1 i 2, Mysteries 1 i Mètode Cambridge Teens: una llibreta, un estoig i un pen drive de Kids&Us.

Els guanyadors podran passar a recollir el seu premi pel mateix centre la mateixa setmana en què hagi estat nomenat guanyador. Kids&Us Horta-Guinardó publicarà el nom i fotografia del guanyador/a, en cas d’aquest/a autoritzi la seva imatge.

8. Protecció de dades

Per poder participar en aquest sorteig, els participants hauran de facilitar certa informació personal (el nom i curs Kids&Us). Kids&Us Horta-Guinardó utilitzarà les dades personals dels participants per tal de gestionar el sorteig. El lliurament de les dades personals exigits per a la inscripció en el concurs és obligatòria per poder dur a terme la mateixa. L’usuari participant garanteix que les Dades Personals facilitades a Kids&Us Horta-Guinardó amb motiu de la present promoció són veraces i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació en els mateixos. En tot cas, inscrivint-se en el sorteig, els participants autoritzen a KIDS&US a enviar-los comunicacions relacionades amb la gestió del Concurs utilitzant les dades personals de contacte facilitats pels mateixos. Els concursants tenen drets reconeguts i podran exercitar gratuïtament els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició en relació amb les seves dades personals dirigint-se a GRUP MAPUCANA & ASSOCIATS SL, al carrer Cartellà, 101, 08031, (Barcelona), o bé en el correu electrònic horta@kidsandus.es

9. Acceptació tàcita de les Bases

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat. KIDS&US es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premis, així com modificar qualsevol de les condicions establertes, sempre que es comuniquin a aquests degudament, sense que hi hagi cap dret per als participants o la persona que els autoritzi a reclamar cap mena de compensació per ells. Així mateix KIDS&Us es reserva el dret de posposar o cancel·lar amb la seva única discreció el concurs comunicant d’igual forma als participants sense que hi hagi cap dret per als participants o la persona que els autoritzi a reclamar cap mena de compensació o devolució de la carabassa.

10. Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents bases es regulen per la legislació espanyola i pel coneixement de qualsevol mena de litigi que pogués plantejar-se pel que fa a la interpretació o aplicació de les presents bases, tant KIDS&US com els participants en aquest concurs, se sotmeten expressament a la jurisdicció espanyola ja la competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​amb renúncia expressa a qualsevol fur que els correspongui.

A %d bloguers els agrada això: