Kids and Us Horta - Guinardó

Escola d'anglès per nens a partir d'1 any

Kids&Theatre

kids&theatre

La màgia del teatre ara també… en anglès!

Juguem a fer teatre? L’expressió dramàtica és una eina perfecta per desenvolupar la creativitat i el treball en equip alhora que gaudim d’un estímul addicional en anglès.

A les classes de Kids&Theatre combinarem els assajos pròpiament dits amb manualitats (amb les quals crearem objectes que farem servir després a les obres) i jocs teatrals.

Què és Kids&Theatre?

Kids&Theatre és una activitat extraescolar de teatre en anglès, addicional als cursos de Kids&Us.

El curs se centra en la posada en escena de tres obres de teatre musical, coincidint amb el final de cada trimestre. Aquestes obres narren les aventures de la família Leaf, formada per la mare Leaf (interpretada per la professora) i pels seus fills (interpretats pels alumnes), que viuen en una casa-arbre al bosc i que són amics dels animals i de les fades que l’habiten.

A qui s’adreça?

Kids&Theatre s’adreça només a alumnes Kids&Us de 4 a 7 anys. Les obres i les cançons que s’interpreten s’han desenvolupat per l’equip pedagògic de Kids&Us per assegurar que hi apareixen el vocabulari i les estructures adequades al nivell.

Els grups són d’entre 6 i 10 alumnes com a màxim, i no es divideixen per franges d’edat.

On es du a terme?

Kids&Theatre es du a terme al nostre centre Kids&Us, com a activitat extracurricular complementària als cursos de Kids&Us.

Quant dura?

El curs de Kids&Theatre consta de 36 sessions + 6 extres, d’1 hora de durada setmanal.

Quin és l’horari?

Divendres a les 18.30

kids&theatre

Com es desenvolupa el curs de Kids&Theatre?

Les classes estan plantejades de forma dinàmica, i alternen l’assaig pròpiament dit amb jocs i activitats teatrals de mímica, so, moviment, manualitats (creant objectes que es faran servir a l’obra) i música.

Abans dels assajos de l’obra, els alumnes es familiaritzaran amb la història a través de l’explicació amb el suport visual a classe.

Les tres obres de teatre que es treballen durant el curs tenen una durada aproximada de 20 minuts i es completen amb una mostra de les activitats i jocs fets a classe.

La llengua que fa servir la professora per comunicar-se amb els alumnes és únicament l’anglès. D’aquesta manera, farem servir la llengua no només en l’obra final, sinó també durant tot el procés de creació.

Quin són els objectius del curs?

L’objectiu principal de Kids&Theatre és que els nens i nenes desenvolupin les seves aptituds teatrals en anglès. A més, també té els objectius següents:

  • Desenvolupar la imaginació i la creativitat.
  • Ampliar els recursos expressius: físics (gestualitat), vocals (sons, cançons) i lingüístics (expressions i vocabulari).
  • Divertir-se en anglès.
%d bloggers like this: