Kids and Us Horta - Guinardó

Escola d'anglès per nens a partir d'1 any

Bases legals – Sorteig Cupcakes Pasqua

1. Companyia organitzadora

GRUP MAPUCANA & ASSOCIATS SL (en endavant Kids&Us Horta-Guinardó) amb domicili social al C/Cartellà, 101, 08031 BARCELONA (Catalunya) per mitjà de les presents bases, anuncia i es fa responsable de la celebració del sorteig denominat “Sorteig Cupcakes de Pasqua” de Kids&Us Horta-Guinardó.

2. Desvinculació pel que fa a Facebook, WordPress i Instagram

Ni Facebook ni WordPress ni Instagram patrocinen, avalen ni s’administren de manera aquesta promoció, ni estan associats a ella. L’usuari es desvincula totalment de Facebook i WordPress i és conscient que està proporcionant la seva informació a l’empresa Kids&Us  Horta-Guinardó i no a Facebook, WordPress ni Instagram.

3. Objecte i mecànica del concurs

Kids&Us Horta-Guinardó sorteja un únic premi (vegeu l’apartat 6. Premis). Per això, els participants hauran de donar m’agrada a la fotografía del sorteig del 12 al 24 de març. Un cop passat el període de desenvolupament del concurs, l’equip de Kids&Us Horta-Guinardó recopilarà els noms dels participants que compleixin els requisits i designarà un guanyador de manera aleatoria.

4. Durada i àmbit territorial del concurs

El període de desenvolupament del concurs començarà el divendres 12 de març del 2021 al 24 de març del 2021. Els guanyadors s’anunciaran el dimarts 16 de Febrer a través del correu electrònic de la familia i les nostres xarxes socials.

5. Requisits per a participar

Podrà participar en el concurs tothom que disposi d’un compte d’instagram i compleixi els requisits que s’especifiquen a continuació. I que, segons el criteri de Kids&Us Horta-Guinardó, compleixin amb totes i cadascuna de les condicions establertes en el present document, entre les que se citen amb caràcter enunciatiu:

  • Seguir el compte d’instagram de Kids&Us Horta-Guinardó @kidsandushortaguinardo.
  • Seguir el compte d’instagram de l’Obrador de l’Olga @causcakes
  • Donar m’agrada a la publicació on s’anuncia el sorteig.
  • Guardar la publicación mentre duri el periode de desenvolupament del sorteig.

6. Selecció del guanyador / guanyadors, suplents, comunicació i lliurament

Un cop acabat el termini per respondre a les publicacions a instagram, això és el 24/03/2021 a les 23:59h, es recopilarà el nom dels comptes que hagin donat m’agrada i es procedirà a gestionar amb una plataforma digital, la selecció automática i aleatoria del guanyador.  Kids&Us Horta-Guinardó es reserva el dret de seleccionar un guanyador alternatiu en el cas que consideri que algun participant ha incomplert les regles o algun terme o condició o ha actuat d’una manera que Kids&Us Horta-Guinardó considera inapropiada, il·lícita o ofensiva. Així mateix, si el guanyador renúncia o no respon abans del 29/03/2021 s’assignarà un nou guanyador de la mateixa manera. No s’acceptarà cap reclamació relativa al sorteig per part dels participants.

7. Premis

En total hi haurà un guanyador, d’entre tots els participants. El guanyador s’endurà 2 cupcakes de pasqua fets per l’Obrador de l’Olga.

Els guanyadors podran passar a recollir el seu premi a l’Obrador de l’Olga la mateixa setmana en què hagi estat nomenat guanyador. Kids&Us Horta-Guinardó publicarà el nom i fotografia del guanyador/a, en cas d’aquest/a autoritzi la seva imatge.

8. Protecció de dades

Kids&Us Horta-Guinardó utilitzarà les dades personals dels participants per tal de gestionar el concurs. El lliurament de les dades personals exigits per a la inscripció en el concurs és obligatòria per poder dur a terme la mateixa. L’usuari participant garanteix que les Dades Personals facilitades a Kids&Us Horta-Guinardó amb motiu de la present promoció són veraces i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació en els mateixos. En tot cas, inscrivint-se en el concurs, els participants autoritzen a KIDS&US a enviar-los comunicacions relacionades amb la gestió del Concurs utilitzant les dades personals de contacte facilitats pels mateixos. Els concursants tenen drets reconeguts i podran exercitar gratuïtament els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició en relació amb les seves dades personals dirigint-se a GRUP MAPUCANA & ASSOCIATS SL, al carrer Cartellà, 101, 08031, (Barcelona), o bé en el correu electrònic horta@kidsandus.es

9. Acceptació tàcita de les Bases

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat. KIDS&US es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premis, així com modificar qualsevol de les condicions establertes, sempre que es comuniquin a aquests degudament, sense que hi hagi cap dret per als participants o la persona que els autoritzi a reclamar cap mena de compensació per ells. Així mateix KIDS&Us es reserva el dret de posposar o cancel·lar amb la seva única discreció el concurs comunicant d’igual forma als participants sense que hi hagi cap dret per als participants o la persona que els autoritzi a reclamar cap mena de compensació o devolució de la carabassa.

10. Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents bases es regulen per la legislació espanyola i pel coneixement de qualsevol mena de litigi que pogués plantejar-se pel que fa a la interpretació o aplicació de les presents bases, tant KIDS&US com els participants en aquest concurs, se sotmeten expressament a la jurisdicció espanyola ja la competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​amb renúncia expressa a qualsevol fur que els correspongui.

A %d bloguers els agrada això: