El curs de Ben & Brenda és un gran canvi per als nostres alumnes i alumnes ja que les duracions de les classes passen a ser de 90 minuts i és el moment d’iniciar-se en la lectoescriptura per així aconseguir una comunicació global en anglès.

Si bé és el primer any en què els alumnes llegeixen i escriuen, no comencem amb conceptes bàsics, sinó que seguim avançant amb el seu nivell d’anglès.

Encara que ara comencem a fer exercicis de lectura i escriptura, seguim treballant amb la mateixa intensitat en la part oral de l’idioma per als nostres alumnes i alumnes segueixin avançant com fins ara.

ben&brenda kids&us

També en aquest curs comencem a introduir els deures que, si bé d’una banda serveixen per consolidar els conceptes que han treballat a l’aula, també són una forma per acostumar als nostres alumnes i alumnes de cara a cursos més avançats.

De cara a l’avaluació dels seus coneixements, a més de seguir tenint una prova oral com en cursos anteriors, introduïm una prova escrita a la fi de cada història.

Per aconseguir que tot sigui molt més fàcil i divertit, els personatges i les històries creats per a aquest curs estan pensats perquè connectin amb els nens i nenes d’aquestes edats: Ben i Brenda són dos superherois que s’han d’enfrontar a una sèrie de personatges dolents al llarg de el curs. Aquestes aventures es presenten a través de còmics, un format atractiu que facilita tant la lectura com la comprensió, ja que la quantitat de text a llegir és menor que en un conte i les imatges ajuden a entendre la història.

Si voleu més informació, us podeu informar al nostre centre.