Durant aquesta setmana ens ho hem passat pipa aprenent nous conceptes en anglès sobre la temàtica “In the Post”, cantant, jugant i ballant, entre d’altres! A continuació, podeu veure les imatges dels millors moments d’aquests dies.

Thank you families! We have had a lot of fun!