A Kids&Us Horta-Guinardó ens agrada realitzar un seguiment exhaustiu dels nostres alumnes i per tal d’aconseguir una aproximació òptima de l’evolució de l’aprenentatge de cada alumne una de les nostres eines essencials són els “Oral Test”.

Què són els “Oral Test”?

Els “Oral Test” consisteixen entre 5 o 8 preguntes orals relacionades amb els continguts treballats al llarg de les diferents històries o unitats del curs. Així doncs, per als més petits sempre els realitzem en forma de joc tot i que a partir dels cursos de Ben&Brenda els alumnes ja són conscients que estan realitzant una prova acadèmica.

En quins cursos es realitzen?

Aquestes proves orals es realitzen a tots els cursos de cada una de les etapes de Kids&Us a excepció de l’etapa “Babies” (Mousy i Linda) on encara estan tenint un primer contacte amb l’anglès.

Durant la majoria dels cursos de l’etapa “Kids” (Sam, Emma, Oliver, Marcia i Pam&Paul) aquestes proves es realitzen al final de cada una de les històries que es treballen durant el curs.

A partir de Ben&Brenda i la resta de cursos de les etapes Tweens&Teens no només es realitza una prova oral sinó una prova escrita també.

Qui realitza aquestes proves?

En els cursos dels alumnes més petits com Sam és la mateixa professora o professor la persona encarregada de dur a terme aquesta prova. No obstant això, a la resta de cursos de l’etapa “Kids” els encarregats de realitzar els “Oral Test” són l’equip de Direcció o Coordinació del centre. Per altra banda, a les etapes de Tweens&Teens és el mateix professor o professora també.