Un nen podria aprendre la seva llengua materna sense haver-la sentit mai abans?

És evident que el procés d’adquisició del llenguatge comença molt abans que el nen comenci a parlar. Per això, Kids&Us proposa que els infants comencin a assimilar la nova llengua des del primer any de vida, a través d’una exposició diària a l’idioma.

Com arriba un nen a comprendre la seva llengua materna?

Després de sentir les mateixes combinacions de paraules en diversos moments i contextos, el nen acaba entenent el significat d’allò que sent. Els pares parlen amb els fills de forma natural, fent servir en la comunicació una gran varietat de paraules, expressions i frases amb diferents temps verbals. Kids&Us reprodueix aquesta situació amb els seus alumnes i els exposa al llenguatge tal com és, mitjançant contextos que podran reconèixer fàcilment.

mètode kids&us

En quin moment comença a parlar un nen?

Parlar és una conseqüència natural d’escoltar i entendre. Per això, després que els nens hagin escoltat i entès, crearem situacions en les quals tinguin l’oportunitat de verbalitzar, en context, allò que han anat aprenent.

En la nostra llengua materna, ens plantejaríem que els nostres fills llegissin abans de saber parlar?

Llegir és una conseqüència natural d’escoltar, entendre i parlar. Començar a aprendre una llengua llegint i escrivint és antinatural; seria com intentar que un ocell volés abans de saber desplegar les ales.

Quan comencem a escriure?

Escriure és expressar el pensament sobre un paper. Per arribar a aquesta fase del desenvolupament lingüístic, és imprescindible haver superat les etapes anteriors: escoltar, entendre i parlar.